Жоғары сүт өнімділігі сүт өндірісінің тиімділігіне оң әсер етеді. Оған KFM жобасының пилоттық шаруашылықтарындағы биологиялық және экономикалық деректерді талдау барысында көз жетті.

Қолда бар мәліметтерге қарағанда табынның мөлшері жалпы өнімділік деңгейіне оң әсер ететіндігін көруге болады. Бұл таңқаларлық емес, өйткені ірі табындарда өндіріс технологиясы көбінесе басқа стандарттарды талап етеді. Оларға топтардың неғұрлым тұрақты қалыптасуы, демек, жануарларды жақсырақ жемдеу, сонымен қатар алдын-алу және жоспарлау шараларын жүйелі түрде жүргізу жатады. Жоғары сүт өнімділігінің табынды толықтыру коэффициентіне теріс әсері анықталған жоқ.

Жоғары сүт өнімділігі ең жақсы менеджментпен тығыз байланысты деген қорытындыға жақында шаруашылық салаларын бағалау жөніндегі сарапшы доктор Франк Везенберг (Iak Leipzig) және Уве Веддиге (KFM жобасының жетекшісі) келді. Пилоттық фермаларда алынған көрсеткіштер сүт өнімділігін арттыру өндіріс экономикасы үшін тиімді екенін дәлелдейді. Нарық көрсеткіштерінің басым үлесін – шамамен 90% – сүт сатудан түскен түсім құрайды. Сүт өнімділігін арттыру өзінің физиологиялық шегіне сиырларды өнімділік деңгейіне сәйкес жемдендіру мүмкін болмаған кезде немесе метаболизм проблемалары күшейген кезде ғана жетеді. Алайда, бұл пилоттық шаруашылықтардың ешқайсысында байқалмайды.

Жекелеген шаруашылықтар туралы деректер үшінші тұлғаларға көрсетілмейді және жарияланбайды. Алайда, алдағы бірнеше аптада жоба тобы жыл сайынғы жиналыс аясында тиісті пилоттық шаруашылықтармен бағалау нәтижелерін талқылайды және жеке іс-қимыл жоспарларын әзірлейді.

Уве Веддиге, KFM жобасының жетекшісі