Инвестициялар & қолдау

Сүт секторын қаржыландыру бағдарламалары

Жобаның қызметі Қазақстандағы Ауыл шаруашылығы министрлігіне сүт өндірісін қолдаудың нақты бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға көмектесу мақсатында 2018-2027 жылдарға арналған сүт секторының бағдарламасына сәйкес келеді (интеграцияланған, тұрақты және бәсекеге қабілетті сүт секторы, сүт өндірісі мен қайта өңдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, импортты алмастыру).

Осы мақсатта негізінен нарықтық экономикаға бағытталған отбасылық шаруашылықтар (жеке қосалқы шаруашылықтардан басқа) кеңейтілуі керек, атап айтқанда, қазіргі уақытта коммерциялық бағытта жұмыс істеп тұрған 380 отбасылық кәсіптен шамамен 170 сүт сиыры бар 930 фермаға дейін. Қазақстан мамандарының есептеуінде 50 сиыры бар 100 ферма, 100 сиырмен 200 ферма, 200 сиыры бар 150 ферма және 400 сиыры бар 100 ферма бар. Ірі шаруашылықтардың санын 2027 жылға қарай 108 ірі шаруашылықтан 170 шаруашылыққа дейін (оның ішінде 600 ірі сиыры бар 45 ірі шаруашылық және 1200 сиыр ұстайтын 25 шаруашылық) көбейту қажет. Сүт өндеу өнеркәсіптерінің саны ең аз дегенде 163-тен 174-ке дейін ұлғаяды.

Инвестициялық консалтинг

Мемлекет жеңілдетілген несиелермен бағдарламаны жүзеге асыруды сүтті субсидиялауды қысқарту, пайыздық мөлшерлемені төмендету және ұзақ мерзімді несиелеу, сонымен қатар жақсартылған инфрақұрылым және ауылшаруашылық сақтандырудың кеңейтілген спектрі арқылы қолдайды. Инвестициялар мемлекеттік Аграрлық несие корпорациясының субсидияланған несиелері арқылы ынталандырылады.

Алдағы уақытта сүт өндірісі бойынша алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу және ауылшаруашылық инвестицияларды қолдау тиімдірек болу үшін өндіріс тізбегінің барлық сатыларында, оның ішінде қызмет көрсету бойынша кәсіби біліктілікті дамыту қажеттілігі туындап тұр. Мемлекеттік сектор бағдарламасында инвестициялардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін қажетті кеңес беру қызметке қатысты нақты стратегияны қамтымайды. Шетелдік консалтинг компаниялармен ынтымақтастық бар, мысалы, Италиядан, Украинадан, Ресейден, Франциядан, Канададан, олар инвестициялық кеңестер алу үшін шақырылады. Сондай-ақ, халықаралық сарапшылар инвестицияларды жүзеге асыру бойынша кеңестер ұсынады, бірақ өнеркәсіптік және институционалды деңгейде жергілікті жүйелі түрдегі сараптаманың  жетіспеуі байқалады. Бұл, әсіресе халықаралық кеңестерді қаржыландырмайтын коммерциялық бағытта жұмыс істейтін отбасылық шаруашылықтар үшін өте маңызды.

Сүт өндірісінің көрсеткіштері

Сүт өндірісін дамыту (2018 – 2027 сүт секторы бағдарламасы бойынша болжам)

Көрсеткіштер 

Қазіргі жағдай

2027 жылға дейінгі

жоспарланған мақсаттар

Отбасылық шаруашылықтар (саны)

380

930

Ірі сүт шаруашылықтары (саны)

108

170

Сүт өндеу өнеркәсіптері (саны)

163

174

Жұмыс орындары (мың адам)

13,8

21,5

Бір адамға және бір жылғы  өндіріс (мың доллар)

15

24